Sydnordisk Akademi for Donaldisme

The Annual Ludwig von Drake Award

Som et led i bestræbelserne på at opfylde formålsparagraffen om at fremme den akademiske donaldisme i det sydnordiske sprogområde, har konsistoriet på Sydnordisk Akademi for Donaldisme besluttet at lade indstifte prisen The Annual Ludwig von Drake Award (ALDA), en hæderspris til årlig uddeling til forskere udenfor Akademiet, der skønnes at have gjort en forbilledlig indsats for den akademiske donaldisme.

Valget af årets prismodtager vil foregå i forbindelse med Akademiets årlige seminar, hvor de nominerede vil blive vurderet af en særlig ALDA-komité, der for at modvirke trusler, bestikkelse og lignende pression vil forblive anonym indtil selve udvælgelsesdagen. Da Akademiet er en ikke-kommerciel organisation, følger der intet pengebeløb med prisen, der således udelukkende er at betragte som en hæderspris.

I løbet af året kan værdige kandidater indstilles til ALDA-komitéens sekretariat (ALDAKS). Indstillerne kan udmærket være udøvende forskere uden for Akademiet. Indstillingsforslag skal være fulgt af en kort begrundelse med en beskrivelse af kandidatens kvalificerende egenskaber. Hvorvidt man kan indstille sig selv, vil i givet fald blive vurderet af komitéen ved selve valget. Denne mulighed er dog under alle omstændigheder på forhånd udelukket for Akademiets fast tilknyttede forskerstab.

Kandidaterne behøver ikke selv at være fra det sydnordiske sprogområde (der er defineret som den del af verden, hvor man forstår - men ikke nødvendigvis selv taler eller skriver - dansk), men deres akademisk-donaldistiske indsats skal i et eller andet omfang skønnes at have været til gavn (om ikke andet så potentielt) for donaldismen i Akademiets dækningsområde. For en beskrivelse af, hvad der forstås ved akademisk donaldisme henvises til Akademiets introduktionsside.

Efterhånden som indstillingerne vælter ind, vil de blive opført her på siden, hvor det er Akademiets studerende og ansatte frit for at kommentere indstillingerne med emails eller med læserbreve i dagspressen.

At ALDA-prisen allerede nu - helt som forventet - har opnået stor prestigemæssig status både i og uden for den akademisk-donaldistiske verden fremgår bl.a. af de glade og ovenud stolte reaktioner fra vinderne i 2004, 2005, 2006 og 2007.

 

Prisuddelingen har været indstillet i perioden 2008-09.

 

ALDA 2004

 

ALDA 2005

 

ALDA 2006

 

ALDA 2007

 

 

Retur til Akademiets forside

 

 

*Email til ALDAKS

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets  sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.