Sydnordisk Akademi for Donaldisme : Institut for Donaldistisk Biologi : Afdelingen for Andelogi

Den donaldistiske DLA-analyse

(DLA: Den Lagkagelysbaserede Aldersdatering)

I november 2003 proklamerede dr. GrandjeAnd fra Center for Klassisk Donaldisme (CKD) at have gjort (endnu) en epokegørende opdagelse. I en taliaferristisk avisberetning fra maj 1939 sidder Anders And med en fødselsdagskage med 10 påsatte lys. Ud fra en antagelse om, at antallet af lys på fødselsdagskager er ækvivalent med fødselarens alder, mente dr. GrandjeAnd (på baggrund af angiveligt komplicerede, men ikke nærmere beskrevne matematiske udregninger) at kunne datere Anders Ands klækning til foråret 1929. Hr. And skulle således have været 5 år, da han fik sin filmdebut i 1934 - og dermed fylde 75 år i år (2004)!!!

Dr. GrandjeAnd var ikke sen til selv at tillægge opdagelsen endog meget stor betydning for den donaldistiske forskning. Ikke nok med, at vi nu kendte Anders Ands klækningsår og alder, hvilket jo i sig selv var opsigtsvækkende, så bidrog denne nye viden på afgørende vis til studiet af den anatide biologi - først og fremmest med henblik på de donaldistiske ænders udviklings- og modningsforløb. Således mente dr. GrandjeAnd, at vi nu kunne konstatere, at den anatide voksendom indtræder i en alder af omkring 10 år. Ducktoren undlod da heller ikke at gøre opmærksom på, hvilken af-sensationaliserende betydning hans opdagelse havde på kollegaen professor Dams opdagelse tidligere på året af, at Kusine Della tilsyneladende "kun" var 11 år, da hun fik Rip, Rap og Rup.

Dr. GrandjeAnds opdagelse blev mødt med udtalt skepsis fra forskerverdenen. Ikke mindst fra professor Dam. Professoren gjorde bl.a. gældende, at antagelsen om ækvivalens imellem fødselsdagskagelys og alder kun gælder for børn. Heri fik professor Dam støtte af en række yngre norske forskere, der endvidere sammen med professor Dam havde svært ved at acceptere idéen om en voksen 10-årig Anders And. Den norske hr. Simen kunne endvidere præsentere en række kildebelæg fra moderne donaldisme, hvor Hr. And er afbildet foran fødselsdagskager med betydeligt færre end 10 lys på. Dr. GrandjeAnd kom da med en længere replik og redegørelse for, hvorfor han nu stadig mente, at han havde ret. De tilsyneladende divergerende beviser fra den moderne donaldisme så ducktoren alene som endnu et bevis på, hvorfor man kun kan lave seriøs donaldistisk forskning på den såkaldte klassiske donaldisme baseret på de store gamle tegnere (såsom Taliaferro og Barks).

Når det kom til stykket, manglede der fortsat såvel bekræftende som afkræftende kildebelæg fra den klassiske donaldisme på DLA-metodens gyldighed; altså at der i Andeby eller i det mindste hos Familien And gælder den tradition, at fødselsdagskager påsættes et aldersækvivalent antal lys. Dr. GrandjeAnds udfordring til sine modstandere om på klassisk-donaldistisk baggrund at modbevise hans tese blev taget op af hr. Simen og professor Dam i begyndelsen af 2004, hvor først hr. Simen og siden professor Dam kunne fremlægge taliaferristiske kildebelæg, der umiddelbart syntes at tale imod DLA-metoden og dens antagelser. Hr. Simen kunne således påvise eksistensen af to beretninger fra 1947, hvor Anders Ands fødselsdagskager - ligesom i moderne donaldisme - bærer for få lys, hvis DLA-metoden skulle have sin rigtighed, mens professor Dam fandt et belæg for, at en datering af Anders Ands klækningsår til 1929 var yderst usandsynlig, idet han (altså Hr. And) allerede i en alder af ét år da skulle have gjort haneben (undskyld: andrikben) til Andersine i 1930.

Efter en vis betænkningstid mente dr. GrandjeAnd at kunne afvise både professor Dams og hr. Simens kritik. Førstnævnte ud fra påstande om sjusket kildetydning kombineret med nogle temporalteoretiske overvejelser, sidstnævnte ud fra en antagelse om, at der i 1947 eksisterede mangel og rationering på fødselsdagskagelys i Andeby. Herefter mente dr. GrandjeAnd, at kunne smække trumf på hele debatten i form af to klassisk-donaldistiske kildebelæg, et taliaferristisk og et barksistisk, på, at antagelsen om  anvendelse af et aldersækvivalent antal lys på donaldistiske fødselsdagskager rent faktisk ER gyldig.

 

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.