Annales Andreas Anae

En hyldest til Hr. And i anledning af 70 årsjubilæet (1934-2004)

 

Anno 1934: De første filmbilleder af Anders And udsendes i USA og breder sig lynsnart til resten af verden.

 

Anno 1935: De første skriftlige billedreportager om Anders Ands møde med Mickey Mouse i amerikanske aviser. (Kilde: Gottfredson)

 

Anno 1936: Anders And får sin egen ugentlige dækning i amerikanske aviser varetaget af Al Taliaferro.

 

Anno 1937: Anders And møder sine nevøer Rip, Rap og Rup. (Kilde: Taliaferro)

 

Anno 1940: Anders And møder Andersine. (Kilde: Taliaferro)

 

Anno 1942: Carl Barks bringer sin første beretning om Anders And.

 

Anno 1946: Anders Ands onkel Joakim introduceres. (Kilde: Barks)

 

Anno 1949: Anders And debuterer med sit eget tidsskrift i Danmark.

 

Anno 1952: Anders And i den barksistiske guldalder.

 

Anno 1964: Anders And møder sin fætter Vims. (Kilde: Hubbard)

 

Anno 1968: De barksistiske beretninger om Anders Ands levned stopper.

 

 

Anno 1969: De taliaferristiske beretninger om Anders Ands levned stopper.

 

Annae 1970'erne: Vicar står for den primære dækning af Anders Ands levned.

 

          

Annae 1970'erne: Donaldismen, studiet af Anders And, opstår som hobby-/pseudo-videnskab i Europa. Klassiske hovedværker af Grobian Gans og Jon Gisle udsendes henholdsvis 1970 og 1973. (Bemærk venligst, at begge disse essentielle skrifter naturligvis findes på Roskilde Universitetsbibliotek...!)

 

zur D.O.N.A.L.D.-Homepage   

Annae 1970'erne: Donaldistiske foreninger grundlægges i Tyskland og Skandinavien. Herunder de endnu eksisterende D.O.N.A.L.D. (Tyskland), Gammel-Donaldismens Venner (Norge) og N.A.F.S.(k) (Sverige). En række donaldistiske tidsskrifter ser dagens lys, såsom The Barks Collector (USA), Der Hamburger Donaldist (Tyskland), Donaldisten (Norge) og Carl Barks & Co. (Danmark-Sverige).

 

Anno 1984: Marco Rota præsenterer nyklassikeren "Mit liv i en æggeskal".

 

 

Annae 1990'erne: Don Rosa markerer sig som den mest populære reporter fra Andeby siden Barks.

 

Anno 2002: Organiseret dansk donaldisme genvågner efter mange års dvale med dannelsen af DDF(R).

 

Anno 2003: Arkæologisk/akademisk donaldisme får et dansk talerør i Donaldistisk Forum.

 

Anno 2004: Anders And hører om oprettelsen af Sydnordisk Akademi for Donaldisme.

 

TILLYKKE MED 70 ÅRSJUBILÆET, ANDERS AND!

 

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.