Sydnordisk Akademi for Donaldisme

Det Store Auditorium

Introducktion ved rektor emeritus J. Gjøgsig:

Det er mig en overmåde stor ære og fornøjelse at kunne byde velkommen til denne glædelige begivenhed. Efter en længere tids dvaletilstand, hvor støvet har lagt sig tungt i Akademiets krogede korridorer og hvor et tykt, gråt lag af spindelvæv næsten har kvalt alt lys i undervisningslokaler og forskerkamre, bliver døre og vinduer nu atter åbnet for at lade nye livgivende vinde genopvække vejrtrækningen for vort gamle hæderkronede Akademi.

I den an(d)ledning har konstitueret rektor, professor dr.don. J.G.G. Jakobsen, indvilget i at holde en festforelæsning over emnet "Sporvogne i Andeby", der vanligt praktisk tillige er titlen på hans foredrag. Ganske symptomatisk for dagens genåbningsbegivenhed har forarbejdet hertil været såvel længe som langt undervejs, idet det i sin første form angiveligt allerede blev nedfældet under en flyrejse til New Zealand i januar 2012, og siden da fra tid til Anden er blevet taget frem af skuffen, puslet lidt med, for derpå at blive lagt tilbage igen. Faktisk er studierne nu endelig blevet færdiggjort til ære for en Anden kær kollega, professor dr.phil. Bent Jørgensen, der foruden at være en navn(e)kundig navneforsker på Københavns Universitet tillige er en passioneret kender af såvel donaldisme som sporvogne. Hvad kunne derfor være mere naturligt i an(d)ledning af hans 70-års fødselsdag tidligere på året (2014) end at præsentere en samlet redegørelse for dette i alle henseender såre interessante donaldistiske trafikfænomen: Sporvogne i Andeby.

 

 

Sporvogne i Andeby  

 

 

 

 

Retur til Akademiets forside  

 

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.