Sydnordisk Akademi for Donaldisme - Institut for Donaldistisk Sociologi

Den barksistiske bilklassificeringsmodel

Baseret på Ananas Labskaus’ artikel “Ästhetik in Entenhausen II: Von Fächlern und Fahrern” i ’Der Donaldist’ nr. 71, 1990, s. 31-40. Oversat, refereret og suppleret af dr. J. Gjøgsig. 

Kilde: Barks (1960) OS 1150 (DDD); DSBOOT

Automobilet har stor betydning i det andebyske samfund. Ikke blot bringer det byens borgere fra punkt A til punkt B - dog til tider (ikke mindst i en vis Hr. Ands tilfælde) via et automobilværksted. En Andebyborgers bil har også stor betydning for borgerens sociale prestige: “Vis mig din bil, og jeg skal sige dig, hvem du er.” Begge funktioner kan genfindes i nutidens vestlige menneskesamfund, men alligevel skiller forholdene her, som på så mange andre punkter, sig ud i Andeby. Ingen andre steder ser man en så udtalt brug af automobiler som statussymboler som i Andeby. Ingen andre steder er der så stor forskel på de nederste i bilhierarkiet og de øverste. Og én ting er helt sikkert: Size DOES matter!

Ingen anden Andebyreporter har vel dokumenteret dette bedre end Mesteren selv. På baggrund af grundige studier af automobile barksistiske kildebelæg kunne tyskeren Ananas Labskaus (muligvis et pseudonym?) i sin dokumentarserie i tidsskriftet Der Donaldist (nr. 71, 1990) om æstetiske udtryksformer i Andeby opstille en yderst interessant model til social klassificering af donaldistiske bilmodeller ifølge Barks.

 

Hovedtype R

Grundlæggende kan man ifølge hr. Labskaus opdele Andebys bilpark i to hovedtyper, som han for overskuelighedens skyld kaldte type R og type P. Kendingsbogstavet for den første hovedtype står for “rationel, robust, rudimentær og reduceret”. Der er nemlig tale om den i Andeby meget udbredte lille økonomiske bil med ofte ret runde (endnu et R) former. Den vel nok bedst kendte repræsentant for klassen er Hr. Ands lille røde køretøj, der trods sin lidenhed udmærket kan rumme fem personer.

Kilde: Barks (1957) WDC 204; BH 18

Bilmodeller af type R er særdeles populære i Andebys middelklasse, hvor den optræder i mange varianter. 

Kilde: Barks (1960) OS 1150 (DDD); DSBOOT

Også blandt byens ældre er den så udpræget det foretrukne køretøj, hvor den findes i en særlig klassisk model indrettet til rank ryg og høj hatteføring, og med et styretøj praktisk udformet som en stok.

Kilde: Barks (1950) XP 2; CBJ

I perioder har type R-modellen endda vundet popularitet også blandt Andebys overklasse, som ved Trillionærklubbens årlige skovtur i 1958. Trods sine mange praktiske fortrin viste den sig dog her at komme til kort overfor jordvolde frembragt af kæmpemuldvarpe - en selvsagt noget uheldig begrænsning. 

Kilde: Barks (1958) DD 60; GB 5

Ser man bort fra ovennævnte episode, må man dog generelt imponeres over type R-bilens bærekraft og evne til at klare sig i selv det vanskeligste terræn. 

Kilde: Barks (1950) VP 1 cover; MH 6/1967

Omvendt må man dog heller ikke forledes til at tro, at type R-biler er ufejlbarlige evighedsmaskiner. Hvilket ikke mindst Hr. And og hans familie ofte har måttet sande. 

Kilde: Barks (1950) XP 2; CBJ

Det nok største problem ved biler af type R i Andeby er imidlertid af social-prestigiøs karakter. Man opnår således ikke megen social anerkendelse ved at lade sig transportere rundt i de små økonomiske og ydestærke maskiner. Gang på gang udsættes man for hån og chikane fra større og stærkere køretøjer i den andebyske trafik - og ikke mindst fra sådanne køretøjers førere.

  Kilde: Barks (1956) DD 45; AA 2/1959

 

Hovedtype P

Og med denne vigtige iagttagelse kan vi vende blikket imod Ananas Labskaus’ anden hovedtype af donaldistiske biler: Type P (“prægtig, pompøs, prestigiøs, prangende”). Ønsker man at hæve sig over almenheden i Andeby, er en oplagt måde at gøre det på ved at anskaffe sig en type P-bil. Sådanne findes i mangfoldige varianter, men et gennemgående træk er det lange karrosseri, en langstrakt kølerhjelm og som regel med halefinner bagtil. Meget ofte er der endvidere tale om biler af cabriolettypen, hvilket hænger naturligt sammen med type P-bilens vigtigste formål: Den skal understrege ejerens sociale ophøjethed - og dette gøres bedst, jo mere synlig ejeren er.

Vigtigheden af denne hovedtype i Andebys trafik-sociale forhold understreges af, at man ifølge hr. Labskaus tydeligt kan skelne imellem fire indbyrdes forskelligt rangerende undertyper.

Type P1

Det første skridt op i hierarkiet fra type R til type P går via en P1-model. En smart og prangende to-dørs sportsvogn (naturligvis uden plads til praktisk familiekørsel), som enhver hårdtprøvet type R-kører fra tid til anden må drømme savlende om at anskaffe sig. Enten gennem pludseligt erhvervet rigdom eller som lokkende førstepræmie i en fiskekonkurrence. Eller bare som en uopnåelig drøm. 

Kilde: Barks (1954) WDC 167; AA 5/1955

P1-modellen er de nyriges og lykkefuglenes biltype. En klassisk repræsentant for denne socialgruppe er Fætter Højben. 

Kilde: Barks (1950) XP 2; CBJ

Også blandt Andebys tv-producere og øvrige mediefolk er P1-modellen det oplagte valg. 

Kilde: Barks (1954) WDC 160; AA 51/1972

Hvor smart og tiltrækkende end den donaldistiske P1-bil forekommer, er den dog kun for byens opadstræbende lavere overklasse. Vil man gøre sig håb om at blive regnet til Andebys virkelige overklasse, må man mindst tage skridtet op til P2.

Type P2

Donaldistiske biler af typen P2 minder grundlæggende om biler af alle øvrige P-typer, idet de er både langstrakte og på enhver måde mere prangende end praktiske. I forhold til den allerede beskrevne P1 adskiller P2-modellen sig ved både at have forsæde og bagsæde, idet den afgørende forskel ligger i, at man ikke selv sidder bag rattet i en P2; dét har man en chauffør til. Andebys sociale normsæt tillader således ikke, at byens milliardærer lader sig transportere i køretøjer af en lavere rangklasse end P2. Og selvom dette bestemt ikke huer alle socialklassens medlemmer - bl.a. pga. biltypens pauvre benzinøkonomi - så er der tilsyneladende ingen vej udenom. Som våbenskjoldet på siden af von Ands bil forkynder: Rigdom forpligter! 

Kilde: Barks (1963) US 45; AA 19/1977

P2-modellen er så udpræget den foretrukne biltype i Andebys elitære sfære. Ikke blot byens økonomiske overklasse, men også de politiske magthavere (dvs. de skiftende borgmestre), lader sig befordre i en stor åben bil med chauffør, hvorfra de med stor autoritet kan udstøde ordrer og reprimander til funktionærer og andre underordnede bysbørn.

Kilde: Barks (1957) WDC 204; BH 18

Biler af type P2 findes i et væld af varianter. I vinteren 1960 kunne Joakim von And således præsentere såvel sine grandnevøer som den øvrige måbende verden for en flyvende P2-model med propeller bagtil og udfoldelige vinger; en yderst praktisk ting, når man har brug for hurtigt at få hentet sine ski. Denne aeronautiske funktion gør det i øvrigt lettere at forklare den andebyske bilindustris fortsatte forkærlighed for lange, aerodynamiske karrosserier og store halefinner.

Kilde: Barks (1960) OS 1073 (GDF); BH 31

Langt fra alle P2-biler er dog flyvende. Faktisk behøver de ikke engang være særligt store. Strengt taget er det eneste krav, som skal opfyldes for at udløse den eftertragtede modeltypebetegnelse, at køretøjet føres af en chauffør i uniform og rummer et særskilt sæde til ejeren/passageren. 

Kilde: Barks (1963) US 45; AA 19/1977

Det normale er imidlertid, at biler af P2-typen ER store. Foruden chaufføren er netop størrelsen et vigtigt parameter, når man skal vise sin sociale position ved hjælp af sit automobil. Og ikke mindst når man som passager i en P2 ønsker at understrege det sociale hierarki i forhold til byens elitære opkomlinge og deres i denne sammenhæng noget underlegne P1-biler. 

Kilde: Barks (1954) WDC 167; AA 5/1955

Type P3

Som påpeget af hr. Labskaus er det sociale højdepunkt i Andeby imidlertid ikke nået ved blot at lade sig transportere rundt i et køretøj med en chauffør: »Der wahre Mann von Welt benötigt zwei Chauffeure 

Kilde: Barks (1955) US 9; AA 19/1976

Biler af P3-typen med to chauffører - eller rettere: en chauffør og en tilsvarende uniformeret lakaj ved hans side - er i Andeby ikke mindst populær blandt gæstende maharajaer, såsom maharajaen af Swingdor (ovenfor) og maharajaen af Pengostan (nedenfor).

Kilde: Barks (1952) WDC 138; CBB

Som det turde fremgå, er denne biltype virkelig velegnet til at påkalde sig massernes opmærksomhed. Ved synet af en P3, der langsomt sejler ned gennem gaden, stimler Andebys borgere automatisk sammen på fortovene og udtaler sig beundrende og respektfuldt om den ærværdige person på bagsædet. Meget passende er det da også præcis samme biltype, som byen selv anvender til paradekørsel i forbindelse med hyldest af sine stolte sønner - som f.eks. særligt dygtige nedrivningseksperter. 

Kilde: Barks (1962) WDC 264; AA 6/1981

Det er som nævnt de to chauffører, der udgør den meget afgørende forskel på en P3 og en P2. Derimod er der sjældent nogen videre forskel på størrelsen. Dog gælder også for biler af P3-typen - akkurat som for alle øvrige P-klasser - at den sociale prestige og anerkendelse er ligefrem proportional med størrelsen af køretøjet. Og dette faktum er nok så vigtigt, når førerne (eller de førte) skal føre sig frem overfor hinanden i byens gader. Nedenstående kildebelæg fastslår endvidere, at lakajen ved siden af chaufføren tjener andet end et rent symbolsk formål: Det er således hans opgave at komme med nedladende og arrogante bemærkninger til andre bilister, som måtte driste sig til at befinde sig på vejen samtidigt med P3-modellen. 

Kilde: Barks (1950) OS 263; GB 11

Type P4 (non-plus-ultra)

Dermed er toppen dog endnu ikke nået. Alle Andebys pragtfulde, prestigiøse og pralende P-typemodeller overstråles af den ultimative type P4 (non-plus-ultra). Grundformen og antallet af chauffører svarer til P3-typen, men dertil er bagsædet indrettet som en tronstol med forgyldt ryglæn (eller et romersk tronpodium med hermelinskåbe) og slaver udstyret med store vifter af strudsefjer. Som ekstra tilbehør er visse P4-modeller endvidere udstyret med anhænger indeholdende en fuldblods væddeløbshest. 

Kilde: Barks (1966) US 66; GB 5

Dette er i sandhed en bil for konger. Uanset om den royale position er opnået gennem svindel med hestevæddeløb eller natlig støvsugning af pengetanke. Og hvor biler af P3-typen får folk til at stimle sammen langs gaderne, så får P4-typen tillige deres hatte til at hoppe. 

Kilde: Barks (1963) US 42; AA 8/1964

Bjørnebanden udnytter endda deres kortvarige mulighed for ekstra ekstravagant positionering til at udvikle en endnu mere opsigtsvækkende variant af P4-typen, hvor tronen er udformet som et stort polstret pengebadekar med rødt plysindtræk og en lille statue, der hælder ædelstene blidt ned over passagererne. Chaufførerne har ved samme lejlighed skiftet til en passende gallauniform fra antikkens Grækenland. 

Kilde: Barks (1963) US 42; AA 8/1964

Med P4-typens luksuriøse transportform har vi nået den absolutte top af donaldismens bilistiske samfundspyramide forbeholdt Andebys konger og topforbrydere - et niveau som selv lykkefugle, borgmestre, maharajaer og milliardærer må nøjes med misundeligt at drømme om. Til sammenligning får den jævne del af byens befolkning sjældent lov at hæve sig over den unægteligt noget mere beskedne biltype R. Og sådan er der som bekendt så stor forskel på samfundets top og bund - også i Andeby. 

Kilde: Barks (1950) XP 2; CBJ

Anvendte billedkildeforkortelser (fremkommer ved at placere cursoren på billedet):

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.