Sydnordisk Akademi for Dunn..øh...Donaldisme

Dunnadisme?

Etymologiske overvejelser af professor J.G.G. Jakobsen, indlæg i ’DDF(R)APPET’ nr. 5, s. 46, 2004.

Kilde: Joja (2005) SAD

Det antages traditionelt, at ordet “donaldisme” skylder beskriverleddet sin relation til den berømte Hr. And fra Andeby, der både på amerikansk, tysk og norsk bærer fornavnet Donald. Men er det nu nødvendigvis også således? Forskningen gælder jo trods alt flere personer end den selvbevidste and i matrostøj, og interessen hos de fleste donaldister er da også jævnt fordelt ud over hele samfundet i Andeby - dog først og fremmest ænderne.

Derfor er det nok så interessant at mærke sig, at det oldnordiske ord for ’and’ rent faktisk er dunna, og at dette ord endnu anvendes i samme betydning på Færøerne og i visse norske dialekter - endda også som tilnavn anvendt på mennesker. I Danmark er ordet muligvis bevaret i stednavnet Donsted i Vendsyssel.[1] Har vi ikke en vaskeægte Andeby, som tyskerne har deres Entenhausen i Bayern,[2] så kan vi dog således muligvis glædes over en etymologisk “Andested” blandt vore gamle bebyggelser.

Det videre spørgsmål er herefter, om vi mon derudaf kan aflede, at donaldismen - der jo i udpræget grad har sit udspring i det oldgermanske sprogområde - i virkeligheden er meget ældre end normalt antaget, og at den nutidige form er afledt af det oldnordiske dunna + isme i den samlede betydning ’hvad der angår ænder’? Eller er sandheden måske i stedet, at sproget i Andeby eller i det mindste navnetraditionen hos Familien And har rødder tilbage til oldnordisk?

 

Noter:

1. John Kousgård Sørensen, Danske bebyggelsesnavne på -sted, København 1958, s. 47.

2. Bl.a. omtalt på D.O.N.A.L.D.s forum (http://forum.donald.org/read.php?f=1&i=1917&t=1917).