Sydnordisk Akademi for Donaldisme - Akademiets Akademiske Råd

Gradstildelinger og priser

Akademiets Akademiske Råd (AAR) har til opgave at vurdere og eventuelt belønne akademisk-donaldist virksomhed i og udenfor Akademiet. Denne opgave udføres på forskellig vis.

 

Akademisk-donaldistiske gradstildelinger

Efter god akademisk tradition kan et donaldistisk forskningsarbejde blive forelagt Rådet af enten udøveren selv eller gennem indstilling fra Anden side. En sådan indlevering eller indstilling vil normalt være rettet på erhvervelsen af en specifik akademisk grad, f.eks. den akademisk-donaldistiske kAndidatgrad (cAnd.don.) eller den akademisk-donaldistiske ducktorgrad (dr.don.), i ducktorgradens tilfælde som oftest inden for et specificeret fagområde. Akademiets Akademiske Råd vil da nedsætte en bedømmelseskomité, der vurderer om forskningsarbejdets faglige niveau opfylder kravene til erhvervelsen af den pågældende grad. Beslutning herom sammen med en skriftlig bedømmelse vil blive offentliggjort på Akademiet. I positivt fald modtager forskeren et smukt diplom som bevis for gradens opnåelse, velegnet til ophængning på en synlig væg til fremkaldelse af behørig respekt og misundelse hos omgivelserne. Dertil følger retten til at bære den pågældende gradstitel foran sit navn i akademisk-donaldistisk sammenhæng - såvel som i alle andre sammenhænge, hvis man måtte ønske det.

En ganske særlig grad, der kun kan opnås efter indstilling fra et flertal i Akademiets konsistorium, er den akademisk-donaldistiske ducktorgrad af særlig ærefuld karakter (dr.don.ext.hon.). Denne uddeles alene til fagets absolutte topforskere, som gennem en lang og glorværdig karriere vurderes at have udført en ekstraordinært værdifuld indsats for den akademiske donaldisme.

  

Liste over SAD’s akademisk-donaldistiske gradstildelinger

                      2009            Hans von Storch               dr.don.ext.hon.                                                                  

                      2007             Jon Gisle                            dr.don.ext.hon.                      

                                     

                      2007             Gilles Maurice                  dr.don.gen.map.           (specialområde: genealogi og kartografi)

                      2006            Asger Pedersen                dr.don.gen.                    (specialområde: genealogi)

 

                      2010             Adrien C. Miqueu            cAnd.don.theol.            (specialområde: teologi)

                      2008            Niels Jakob Søand            cAnd.don.                                                 

  

The Annual Ludwig von Drake Award

Akademiets Akademiske Råd har endvidere forestået uddelingen af The Annual Ludvig von Drake Award (ALDA), en hæderspris, der i perioden 2004-07 årligt uddeltes til forskere udenfor Akademiet, der skønnedes at have gjort en forbilledlig indsats for udbredelsen af den akademiske donaldisme udenfor dennes normale (hvis et sådant adjektiv da kan bruges i denne sammenhæng) virkeområde. Som det kunne ventes, har ALDA-prisen hurtigt opnået stor prestigemæssig status både i og udenfor den akademisk-donaldistiske verden, hvilket bl.a. fremgår af de glade og ovenud stolte reaktioner fra vinderne i 2004, 2005, 2006 og 2007. Prisuddelingen har været indstillet i perioden 2008-09.

 

ALDA 2004

 

ALDA 2005

 

ALDA 2006

 

ALDA 2007

 

 

Retur til Akademiets forside

 

 

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets  sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.