Sydnordisk Akademi for Donaldisme - Institut for Donaldistisk Fysik & Geografi

Forsøg på et indledende studie af donaldistisk kartografi

Seminarindlæg ved VVS-lærling stud.don. Palle Damgaard, SAD 2006 

Lad mig først genopfriske en af den akademiske donaldismes grundfilosofier: Ænderne – og de øvrige figurer – lever i et parallelt univers (ofte kaldet Stella anatium), som har både ligheder med og forskelle fra vores verden (ofte kaldet Terra homines). Hvis vi for eksempel ser på den politiske geografi, er der flere statsdannelser i Stella anatium, som ikke eksisterer i vores verden: Brutopia, Langbortistan og Andeby kan nævnes som eksempler. Og senest har Preben Duckow da også argumenteret for, at netop Andeby må betragtes som en selvstændig bystat.

 

 Fra perifer provinsby til bystat

 

Men hvis vi vender os mod den fysiske geografi og udelukkende ser på kystlinierne, tegner der sig derimod et andet billede: Meget tyder på, at vi har et verdensbillede i Stella anatium, som minder om Terra homines’ – i det mindste i grove træk. Carl Barks og Don Rosa har begge gengivet en række kort, som underbygger dette:

   

Kortene viser en verden, der må siges at minde meget om vores. De syv kontinenter (Europa, Syd- og Nordamerika, Australien, Afrika, Asien og Antarktis) kan alle ses, og det er ikke muligt at konstatere afvigelser af betydning. Don Rosa har endda udgivet et kort i lille skala, som gør det muligt at genfinde den geografiske placering af Andeby, såfremt byen eksisterede i vor verden: 40° 39’ N 124° 17’ V ved byen Eureka, Californien, USA.

 

Til venstre: Don Rosas map of Calisota i Stella anatium (sakset fra Calisota Online). Til højre: Tilsvarende lokalitet i Terra homines: Ved byen Eureka. 40° 39’ N 124° 17’.

Close-up fra Terra homines. Bemærk Eel River, der svarer godt til Tulebug River på Don Rosas kort.

 

USA i Terra homines med lokaliteten markeret.

Vi må dog behandle den donaldistiske kartografi med varsomhed – det er et område, hvor man må have en sund kildekritisk tilgang til materialet. Efter at have kigget på flere af kortene må jeg indrømme, at jeg ikke altid har været imponeret. Som eksempel kan vises disse to kort, hvor de eneste “stednavne” er Here, There, Nowhere og Nowhere also... Det kunne indikere, at kortene er lavet relativt hurtigt og sjusket – muligvis fordi Joakim von And ikke ville give mere end et par kroner for kortene.

   

Vi står derfor i en situation, hvor vi kort sagt har brug for flere kvantitative undersøgelser: 

- Hvor udviklet er den kartografiske kunst i Stella anatium?

- Hvad er standardafvigelsen (gennemsnitligt og efter regional opdeling)?

- Hvilken projektion anvendes?

- Hvilket skalaforhold anvendes?

- osv.

Jeg vil derfor over de næste år samle samtlige kort publiceret fra Stella anatium, indskanne og geo-referere dem i ArcView 2.3 med ImageWarp 2.0 med efterfølgende digitalisering i MapInfo 7.0 og ArcMap 8.0. Først da vil jeg kunne bidrage med artiklen: Fortsatte indledende studier af donaldistisk kartografi.

 

Kommentarer fra salen

Den unge donaldiststuderende Palle Damgaard modtog et pænt bifald fra alle de fremmødte for sit indlæg, og man nikkede til hinanden og sagde, at dette var et rigtigt lovende projekt. Eneste markering ved den efterfølgende spørgerunde kom fra dr.don.clas. GrandjeAnd (CKD):

»Det lyder som et særdeles spændende initiativ, som den unge Damgaard her har kastet sig ud i, om end jeg føler mig nødsaget til at advare imod at spilde for megen tid på den apokryfe del af kildematerialet. At denne hr. Rosas kartografiske gengivelser til forveksling ligner dem fra Terra homines bør ikke undre, idet samme hr. Rosa jo explicit arbejder ud fra en forestilling om, at Andeby ligger Terra homines; personligt tvivler jeg meget på, at manden nogensinde har set Stella anatium! Så derfor: Hold dig til Barks, min dreng, så er du på sikker donaldistisk-kartografisk kurs. Dernæst kan du altid sammenligne det barksistiske materiale med resten, hvis du synes. Du skal være velkommen til at benytte vort kartografiske arkiv på Center for Klassisk Donaldisme, nærmere betegnet kælderrummet nede ved siden af varmtvandsbeholderen - der i øvrigt lyder lidt mærkeligt om morgenen, så hvis du lige kunne kigge på den også...

Fra nævnte arkiv kan jeg i øvrigt allerede her bidrage med yderligere en problematiserende faktor i kartografispørgsmålet, nemlig risikoen for kildeforfalskning - selv i det barksistiske materiale. Dit indledende korteksempel fra Anders And - På jagt efter det magentarøde frimærke (“The Gilded Man”) viser ganske rigtigt et kort over et landområde, der udviser meget stor lighed med Sydamerika. Men i en dansk udgivelse fra 1972 (AA 40/1972) ser sagen noget anderledes ud. Her er der tale om to øer, hvor den store kunne minde om Langeland vendt på hovedet, mens den lille efter undertegnedes vurdering bedst kan sammenlignes med Samsø udsat for en betydelig grad af kunstnerisk frihed.

 

Hvem skal vi stole på? Og hvorfor denne forskel? Jeg kender ikke svarene, men vil blot bruge dette som en lille advarsel om, hvilke store udfordringer, der venter dig i det forestående projekt.«

Også rektor Gjøgsig havde kun lovord tilovers for den unge forskerspires planer, om end han dog efterfølgende med mere lavmælt stemme til de nærmestsiddende udtrykte sin bekymring over, at hr. Damgaard nu havde givet sig i kast med endnu et særdeles ambitiøst projekt. Foruden denne registrering og bearbejdning af alt ( sic! ) donaldistisk-kartografisk kildemateriale har unge hr. Damgaard således et igangværende hængeparti i form af en komplet optælling af samtlige mænd og kvinder i donaldismen gennem tiderne, for ikke at tale om den fortsat uafsluttede re-eksamination på hans kandidatopgave om besvimelser i Andeby. »Mon ikke unge Damgaard burde prøve at færdiggøre nogle af projekterne, inden han sætter nye i værk?«, lød det tvivlende og oprigtigt bekymret fra den gamle rektor.

  

Tidligere udgivelser af forfatteren publiceret på SAD:

·        Kønsfordelingen i Andeby (2003)

·        Besvimelser i Andeby (2004)

 

 

Det 5. Donaldistiske Seminar

 

 

 

 

 

Retur til Akademiets forside

 

 

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.