Sydnordisk Akademi for Donaldisme : Institut for Donaldistisk Fysik & Geografi

Måneskin i Venedig

Nye norske bud på Andebys lokalisering: Norditalien, Mississippi - og Nordmøre...

Refereret ved rektor dr.don. Jeronimus Gjøgsig, SAD 2006

 Link to English abstract.

“Hvor ligger Andeby?” Dette spørgsmål har som bekendt været temaet for det forgangne studieår på Sydnordisk Akademi for Donaldisme, herunder det 5. Donaldistiske Seminar, hvorfra diverse afhandlinger med relation til emnet præsenteret på seminaret gennem foråret 2006 er blevet forelagt Akademiets studerende. SAD kan dog ingenlunde hævde nogen ophavsret til spørgsmålet, der tværtimod kan betegnes som et af donaldismens store klassiske spørgsmål med sin første storhedstid tilbage i 1970’erne, hvorefter lokaliseringsspørgsmålet med tilbagevendende kraft har sat sindende i kog i donaldistiske kredse. 

I august 2005 var spørgsmålet atter oppe at vende på det velansete norske donaldistforum Andeby Online, hvor der især blev udtalt støtte til henholdsvis den kvasibarksistisk-donrosistiske tolkning (“Andeby ligger i Calisota på den amerikanske vestkyst”) og den social-konstruktivistiske tolkning (“Andeby findes kun i vores fantasi”). Til sidstnævnte skole skal muligvis regnes en ganske filosofisk og tankevækkende formulering fremlagt af den berømte norske donaldist Mats Gullikstad: »Andeby er en tilstand!« Hmm..! Hr. Gullikstad var faktisk selv så begejstret for sin dybe erkendelse, at han mente den burde indbringe ham en præmiebanan, idet det dog kommer for vidt her at gøre nærmere rede for denne tilsyneladende meget eftertragtede anerkendelsesform i nyere, norsk donaldisme. 

Den norske debat i sensommeren 2005 frembragte dog også andre spændende bud på Andebys geografiske lokalisering. Arne Bye var f.eks. af den overbevisning, at Andeby ligger på den norske lokalitet Nordmøre - dog uden desværre rigtig at komme med yderligere argumenter for sin interessante tese. 

Akademisk-donaldistisk argumentation af højeste videnskabelige klasse dannede derimod grundlaget for hr. Diffs opsigtsvækkende og tydeligvis ganske provokerende påstand: Andeby ligger i Norditalien! Indledningsvis gjorde hr. Diff sig de nødvendige, videnskabelige overvejelser omkring udgangssituationen, hvor han gennem fire opstillede antagelser, suppleret med en række afgørende fakta, på overbevisende måde nåede frem til, at alle muligheder på verdenskortet reelt står åbne. Først og fremmest foreligger der efter hr. Diffs argumentation ikke noget afgørende bevis på den traditionelt fremførte påstand om, at Andeby og Calisota ligger i USA. Således blottet for forudindtagede holdninger og med et blankt og modtageligt forskersind rettede hr. Diff herefter sit skarpe blik imod vitale, afslørende detaljer i kildematerialet. Og sådanne fandt han i en duckumentar af det amerikansk-spanske reporterpar Bob Langhans (tekst) og José Cardona Blasi (billeder): “Virtuosens violin” fra 1994 (i Danmark udgivet som “Den forsvundne scrapsavarius” i Mickey Mysterier 10/1994).

Et sted i beretningen foretager Mickey Mouse et natligt telefonopkald fra sit detektivkontor hjemme i Andeby til en signor T. Arteletta i Venezia (på dansk hedder han dog A. Torti). Og det er billederne fra denne telefonsamtale, der ifølge hr. Diff rummer afgørende spor i spørgsmålet om Andebys lokalisering: »Fra kontorvinduet ser vi en avtagende halv-måne i fase ne, med en helningsgrad på ca 5 grader mot klokken. I rute 2/3 ser vi Arteletta snakke i telefonen. Tydelig oppgitt over tidspunktet Mikke ringer. De er derfor i nogenlunde samme tidssone. Dette ser vi også på månen, som ligger nesten like høyt over horisonten både hos Mikke og Arteletta. Utenfor huset i Venezia, over en gondol (det er ikke tvil at det er Venezia det er snakk om), ser vi altså også månen. Det er den samme halv-månen i ne, men her heller den bare med 1 grad mot klokken. Altså må Mikkes kontor befinne seg noe lengre sør enn huset til T. Arteletta i Venezia.« Disse erkendelser førte hr. Diff frem til følgende konklusion: »Andeby må ligge noen grader sør for Venezia, men mange grader nord for ekvator. Andeby må ligge i ca samme tidssone som Venezia. Av dette kan vi anta at eneste mulighet er at Andeby, og Calisota, ligger på den italienske halvøy.«

  Kilde: Cardona (1994) MiMy 10/1994

En stor tak til hr. Ole Damgaard (disneycomics.dk) for at have indskannet og fremsendt ovenstående billedbelæg, der ellers beklageligvis manglede i Akademiets kildearkiv.

Nordmanden gjorde afslutningsvis opmærksom på, at ikke mindst i den pågældende duckumentarserie er Andeby præget af organiseret kriminalitet og korruption blandt politi og politikere, hvilket han tilsyneladende mente støttede antagelsen om den italienske lokalisering. Mens dette implicit udtrykte, noget negativt ladede syn på retsforholdene i Italien helt må stå for hr. Diffs egen regning, så er vi her på Akademiet vældig begejstrede for hans videnskabelig-metodiske brug af avancerede astronomiske observationer af månefaser og lunariske hældningsgrader i den donaldistisk-geografiske forskning. Vi ser i spænding frem til fortsættelsen på dette eller andre forskningsområder fra hr. Diff, hvis foreløbige bidrag tegner særdeles lovende. En sådan seriøs og akademisk-donaldistisk tilgang til emnet, kombineret med emnets essentielle betydning for faget som helhed, ville her på Akademiet uden diskussion og ganske prompte have udløst en kandidatgrad (cand.don.). 

En aldrende donaldist, der her skal forblive unavngiven, har begejstret kastet sig over den nye donaldistisk-geografiske stedbestemmelsesmetode, der bl.a. involverer vinkelmåler og måner. Det er dog ikke helt så nemt, som det måske ser ud til...

Reaktionen blandt hr. Diffs norske kollegaer var imidlertid ikke helt så udelt begejstret. Den lovende forskerspire gjorde sig da også den klassiske begynderfejl, at afslutte sin fremlæggelse med følgende åbning for angreb: »Noen som mener jeg tar feil eller har misforstått noe?« Og dét var der. Faktisk kom hr. Diffs fremlæggelse af sit forskningsarbejde til at danne udgangspunkt for hele den efterfølgende debat derom på Andeby Online. Kritikken og modargumenterne skal ikke præsenteres her, da interesserede bedre kan studere dem ved selvsyn på forummet. Ét enkelt - og vel også det mest kritiske indlæg - vil dog blive inddraget. Det drejer sig om hr. Sleipe-Simon, der udtrykte sin mening om tesen ret så uforbeholdent: »Din teori blir fullstendig forkastet av meg. Beklager.« Denne afvisning havde han flere grunde til, men her på Akademiet kan vi især tilslutte os ét væsentligt kritikpunkt, som dog blev udtrykt forholdsvis kortfattet: »Stikkord: paralelle univers.« Præcis hvad hr. Sleipe-Simon havde i tankerne med nævnte stikord fremgår ikke ganske tydeligt, men for os på Akademiet rejser det spørgsmålet om det rimelige i hr. Diffs implicitte antagelse om, at månefaser og astronomiske sammenhænge på Jorden nu også nødvendigvis gælder i et parallelunivers, som dér, hvor Stella anatium menes at ligge? Omvendt har vi selvfølgelig heller ikke konkrete belæg for den modsatte antagelse, altså at de IKKE gælder.

Som alle gode donaldistiske forskere nøjedes hr. Sleipe-Simon imidlertid ikke med at afvise sin kollegas tese, han benyttede straks lejligheden til at fremlægge en - med egne ord - enda villere teori: »Andeby lå opprinnelig i Missisipi-området, men på 1940-tallet bestemte Skrue seg for å flytte hele byen over til California (han hadde jo råd til det). Det er jo et sterkt sørstatspreg på de tidlige seriene/filmene fra 1930-tallet, men på 1940-tallet er det så godt som forsvunnet, både geografisk og sosialt. Da er det den californske livvstilen som preger Andeby.« Snart efter kunne hr. Sleipe-Simon udbygge tesen med et par supplerende overvejelser: »Skrue flyttet nok Andeby fordi det bar bedre naturressurser på vestkysten enn i sørstatene?«

Retfærdigvis skal det siges, at sydstatstesen reelt var en videreudbygning af en tese lanceret kort forinden af en anden norsk forsker, der gemmer sig bag dæknavnet 176-761: »Tør jeg nevne Steamboat Willie? Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen, Andeby ligger ved Mississippi, kanskje litt nordøst for St. Louis. Hvis det da ikke er St. Louis, hvilket gamle tegnefilmer faktisk kan tyde på. Stikkordet her er arkitektur. Gammel Andeby er v e l d i g Fransk koloni-aktig. Som St. Louis.« Dette skulle angiveligt også forklare et donaldistisk-genealogisk spørgsmål omkring Andersines familiebaggrund: »Og det løser gåten med Dollys påståtte finere avstamning, det bodde mange utfattige gamle aristokrater i St. Louis slummen på 20-30 tallet. Store navn, små hus og tomme lommebøker. Og døtre med mange barn (Dolly har jo 6 unger. Som vi vet om).« Igen vil undertegnede referent gerne understrege, at det præsenterede, lettere fordomsfulde syn på familieforøgelsesraten i det amerikanske sydstatsmiljø ingenlunde udtrykker Akademiets holdning, men helt og holdent er hr. 176-761’s eget, ligesom påstanden om Andersines seks unger langt fra er så uangribelig, som den måske kan opfattes her. Men det er en anden historie.

En rimelig sikker, foreløbig konklusion turde være, at det sidste rap næppe er sagt i dén sag. Her på Sydnordisk Akademi for Donaldisme vil vi vedvarende holde vore dygtige forskere til ilden, ligesom vi vil holde et vågent øje med opdagelser og diskussioner desangående blandt vore kollegaer i udlandet i vor fælles, fortsatte søgen efter Andeby: Sandheden er derude - og det samme er Andeby!

 

Abstract:

Moonlight in Venice - New Norwegian propositions on Duckburgs location

The big question of Where is Duckburg? has time and again created intense discussions among Donaldistic scholars. In the summer of 2005, the partly geographical, partly philosophical question once again was the topic of a debate on the Norwegian forum of Andeby Online. Apart from the traditional answers (1. Duckburg is situated on the American west coast in the state of Calisota; 2. Duckburg only exists in our imagination), our Norwegian colleagues also came up with some new and rather interesting suggestions: Northern Italy, Mississippi - and the Norwegian locality of Nordmøre. Whereas the latter suggestion still lacks further (indeed: any) argumentation, the first suggestion is the product of a scientific and logical approach of the highest Academic-Donaldistic level. 

In a duckumentary by Langhans & Cardona from 1994, we witness a telephone conversation between Mickey Mouse in Duckburg and a signor T. Arteletta in Venice. As noted by the Norwegian scholar Mr Diff, it is night in both locations, the moon is in the same phase and it is standing in almost the same altitude over the horizon. In Duckburg, however, the moon is seen with an inclination of 5° counter-clockwise, whereas the Venetian moon has an inclination of only 1° counter-clockwise. According to Mr Diff’s calculations, these observations should prove that Duckburg and Venice are situated in approximately the same time zone, with Duckburg located a few degrees south of Venice, and - hence - somewhere on the northern part of the Italian Peninsula. 

Without necessarily agreeing with the conclusions of Mr Diff, we at the Academy are quite excited about his scientific approach and the development of a donaldistic-geographical position-fixing-method based on advanced astronomical observations, such as phases of the moon and measurings of lunar inclinations. And, not least, the scholarly courage and self-confidence to develop a sensational thesis based on far-fetched interpretations of the most obscure details. More of this, please! Indeed, if Mr Diff was attending our Academy, his work would most likely have won him an Academic-Donaldistic master degree (MDon).

 

   

Jacobini (replik): From Duckburg to Venice  

 

Det 5. Donaldistiske Seminar

 

 

 

 

Retur til Akademiets forside

 

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.