Sydnordisk Akademi for Donaldisme

Donaldistiske Seminarer

Donaldistisk Forum (2002-2004) og Sydnordisk Akademi for Donaldisme (2004 ff.) har med jævne mellemrum afholdt såkaldte donaldistiske seminarer, hvor det akademisk-donaldistiske forskermiljø er blevet indkaldt til stormøde om væsentlige donaldistiske spørgsmål af højst forskellig art. I nogle tilfælde (det 1., 2. og 4. seminar) har enkelte forskere fremlagt deres studier og tolkninger, der efterfølgende er blevet vurderet af en eller flere mere eller mindre kvalificerede - men altid særdeles kritiske - bedømmere.  I andre tilfælde (det 3., 5. og 6. seminar) har Akademiet på forhånd opstillet et tema, som en række af de tilknyttede forskere derpå har forsøgt at belyse ud fra hver deres idéer og arbejdsområder, hvilket efterfølgende er blevet diskuteret in plenum. Korte præsentationer med links til referater af de hidtidige donaldistiske seminarer følger nedenfor.  

Seminar 1

Seminar 2

Seminar 3

Seminar 4

Seminar 5

 

 

 

 

Seminar 6

   

   

Det 1. Donaldistiske Seminar (2002): Introduktion til Bjørnologien 

Det 1. Donaldistiske Seminar fandt sted i efteråret 2002, hvor dekanen på Bjørnologisk Fakultet, professor J.G.G. Jakobsen, gav en introduktion til bjørnologiens grundproblem, nemlig det bizarre forhold, at Bjørn i nogle beretninger er en hårdtarbejdende gårdmand, der ihærdigt kæmper imod ondskaben (typisk personificeret i Stygge Ulvs togter til Bjørns hønsehus og melonbed), mens han andre gange optræder som en doven skovslyngel, der sammen med Bror Ræv søger at fange og æde Bror Kanin. Hvad sker der for Bjørn?? I professor Jakobsens Introduktion til Bjørnologien gøres rede for de forudgående 10 års forskning på området, og de dengang tre skoler inden for bjørnologien præsenteres.

 

Seminar 1: Introduktion til Bjørnologien

 

Det 2. Donaldistiske Seminar (2003): Den fortiede skandale i Andeby

Det 2. Donaldistiske Seminar afholdt i foråret 2003 tog udgangspunkt i en dengang nyligt publiceret afhandling af professor Dam fra Danske Disney Undersøgelser (DDU), den nu efterhånden legendariske Den fortiede skandale i Andeby, hvor professoren ved hjælp af avanceret matematisk metode anvendt på donrosistisk kildemateriale mente at kunne beregne, at Della And højst kunne være 12-13 år, da hun fik Rip, Rap og Rup. På seminaret fik professor Dam mulighed for at forklare principperne i sit regnestykke, hvorpå den til lejligheden udpegne hovedopponent dr. GrandjeAnd med stor ihærdighed søgte at gennemhulle tesen. Siden udløste afhandlingen så stor international opstandelse, at professoren valgte at gå under jorden gennem 1½. Ikke desto mindre holder den i mellemtiden tilbagevendte professor Dam stædigt fast i sin påståede opdagelse af “Den Store Konspiration”.

 

Seminar 2: Den fortiede skandale

 

Det 3. Donaldistiske Seminar (2003): Tiden i Andeby

I efteråret 2003 tog seminarrækken en ny drejning ved for første gang at koncentrere sig om et på forhånd udvalgt tema, som en række angiveligt kompetente forskere på området skulle forsøge at klarlægge. Det ambitiøse tema på dette 3. Donaldistiske Seminar var intet mindre end Tiden i Andeby, hvor donaldismens store temporale problemstillinger blev vendt og drejet. Mange interessante observationer og tolkninger blev bragt på banen, men nogen enighed nåede seminardeltagerne vist ikke frem til. At dømme efter stemningen og antallet af tomme flasker ved oprydningen havde det nu været ganske vellykket alligevel, og efterfølgende udmøntede seminaret sig i oprettelsen af Afdelingen for Donaldistisk Temporalforskning - så noget kom der da ud af det.

 

Seminar 3: Tiden i Andeby

 

Det 4. Donaldistiske Seminar (2004): Besvimelser i Andeby

Det 4. Donaldistiske Seminar afholdt december 2004 tog udgangspunkt i eksamineringen af Akademiets første kandidatafhandling, idet den unge stud.don. Palle Damgaard fremlagde resultatet af sine studier vedrørende de foruroligende hyppige besvimelser blandt ænderne - især Joakim von And og Anders And - i Jumbobøgerne. Til at bedømme afhandlingen havde Akademiet udpeget et censortribunat, der gjorde det til en svedig affære for eksaminanden, hvortil også flere af tilhørerne i salen mente at have kloge ting at tilføje. Desværre opnåede unge hr. Damgaard ikke den ønskede kandidatgrad ved seminaret, men det gør jo ikke afhandlingen (eller kritikken deraf) mindre interessant.

 

 

Seminar 4: Besvimelser i Andeby

 

Det 5. Donaldistiske Seminar (2006): Hvor ligger Andeby?

Med Det 5. Donaldistiske Seminar afholdt i januar 2006 antog seminaret på ny den brede tematiske form, hvor spørgsmålet, som Akademiets højlærde forsamling denne gang skulle forholde sig til, var: Hvor ligger Andeby? Trods spørgsmålets noget konkrete udformning var det på forhånd understreget, at seminaret lagde op til en bred og tværfaglig diskussion af det geografiske (såvel kultur- som naturgeografiske) og fysiske udseende af Andeby og ændernes verden, herunder dennes placering i forhold til vor egen verden. Nøgternt set må man vel også vurdere besvarelserne i denne temmelig brede ånd, idet faktisk kun ganske få af indlæggene overhovedet kom med et forsøg på at besvare spørgsmålet - det ene indlæg dog så til gengæld uhyre nøjagtigt...

 

Seminar 5: Hvor ligger Andeby?

 

Det 6. Donaldistiske Seminar (2006): Sex i Andeby

Selvom ingen af de forudgående seminarer umiddelbart har lagt op til at skulle handle om ændernes sexualitet, så har emnet alligevel forbløffende ofte rejst sig i en eller anden form under adskillige af dem. Blandt andet af den grund besluttede Akademiet i forbindelse med Det 6. Donaldistiske Seminar at lade hormonerne få frit løb og hellige et seminar udelukkende til dette saftspændte område af den donaldistiske forskning. Til trods for emnets ophidsende karakter melder akademibetjentens efterfølgende rapport blot et enkelt drabsforsøg, tvangslukning af en forskningsafdeling og konfiskation af en forsøgsged, der efter omstændighederne har det godt. Dertil udmøntede seminaret sig i øvrigt i fire interessante afhandlinger om henholdsvis homosexualitet, sexuelt aggressive kvinder, bryster og flere bryster - alt sammen i Andeby, naturligvis.

 

Seminar 6: Sex i Andeby

 

 

Det næste donaldistiske seminar (200x): ?

Hverken tidspunkt, sted eller emne for Akademiets næste donaldistiske seminar ligger fast på nuværende tidspunkt. Alligevel vil det højst sandsynligt ende med at finde sted, og inden da skal det også nok blive proklameret på Akademiets sider - f.eks. nærværende side. Og uanset emnet tør vi på forhånd love, at seminaret IKKE vil ende ud i enighed og konsensus...

 

 

Retur til Akademiets forside

 

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.