Sydnordisk Akademi for Donaldisme - Institut for Donaldistisk Fysik & Geografi

Ormehullet til Andeby

- En langhåret tur/retur til det anatide univers med temporale konsekvenser

af don.pseud.nymph. O.D. St-Germain, 2007

Tillad en simpel tilhører at indskyde en lille lommevidenskabelig kommentar, efter gennemlæsning af min ærede initialbroder O.D. Duckmanns betragtninger over Andebys placering på det donaldistiske verdenskort. Visse af de tilstedeværende vil måske more sig over min muntre sammenblanding af videnskab og pseudo-videnskab, fakta og teori, men det er jo som bekendt også sundt at smile.

Jeg er i min egen frejdige enfoldighed parat til at påstå, at Andeby måske i virkeligheden er placeret i en slags fem-dimensional verden, en verden hvor tid og rum har andre værdier og indbyrdes størrelser end de af videnskaben fastlagte i vores verden. Ja, måske kunne man endda driste sig et skridt videre, og anskue det anatide verdensbillede som en slags Geber-arkaisk bevidsthedsstruktur, hvor dimensionernes indbyrdes forhold og indvirkninger på hinanden fornægtes, til fordel for en højere måde at anskue verden på. Dette falder fint i tråd med tanken om, at Andeby tilsyneladende kan have et hvilket som helst klima og vilkårlige geografiske, topografiske og geologiske kendetegn, alt efter hvilken historie der berettes på et givent tidspunkt. (Jeg erkender, at ordet ‘tidspunkt’ i denne forbindelse ikke er velvalgt, men lad nu det ligge.)

En erkendelse af, at tid og rum ikke eksisterer i samme form som i vor hjemlige verden kan imidlertid, set med skeptikerens øjne, blot betragtes som et yderst belejligt grundlag for at bortforklare de utallige uoverensstemmelser man uvægerligt vil finde, hvis man betragter den anatide verden med den mere jordbundne forskers briller på. Undertegnede skal da også gerne indrømme, at vidtløftige teorier om rum, tid og bevidsthed som abstrakte, men dog tæt forbundne strukturer kan virke temmelig...ja, langhårede, og almindeligvis være lige så svære at bevise som eksistensen af en højere alt-bestemmende magt, der som bekendt er en anden flittigt brugt vildfarelse, når det gælder bortforklaring af mærkelige fænomener i vores verden.

Ikke mindst derfor skal det her være mig en ære at fremføre et bevis, om ikke for hele den himmelråbende vidtløftige teori om Andebys eksistens, så i hvert fald for, at tid og rum, som vi kender dem, ikke fungerer på samme måde i det anatide (parallel)univers. Og her er vel at mærke ikke tale om et bevis hentet fra en af de utallige krøniker og overleveringer fra ændernes verden, som det ellers er kutyme at hente frem fra tegneseriearkiverne ved lejligheder som disse, men derimod et vaskeægte bevis fra vor egen verden. (Eventuelle læsere, som måtte være forfaldne til at tro på de føromtalte højere magter, undskylder mig nok brugen af sammenstillingen ‘egen verden’ i denne sammenhæng.)

Min teori indebærer, at der sandsynligvis eksisterer en slags ‘ormehuller’, nemlig spontant opståede forbindelser mellem den humanoide og den anatide verden, hvorigennem tidsforskydninger kan passere, og forvrænge tidspunkter og begivenheder i hinandens pågældende verdener fra tid til anden.

Simpel forklaringsmodel til belysning af Stella anatium-parallelunivers-teorien. Menneskenes Jord (Terra homines) er den kedelige lille hvide klat i universet forneden. Parallelt med dette univers findes et andet, højerestående univers, hvor planeten Stella anatium indtager samme position som Terra homines gør i vort univers. Imellem de to verdener er der muligvis dels forbindelse via en fjern krumning i universet, men dertil synes særligt begunstigede mennesker (de donaldistiske reportere) at være i stand til at opfange signaler og billeder fra Stella anatium via et nærtliggende ormehul - ja, muligvis har de endog kunnet rejse imellem de to verdener. De fysiske konsekvenser for billedsignaler (og i endnu højere grad for mennesker) ved at bevæge sig igennem sådanne ormehuller er endnu forholdsvis usikre, men flere forskere har nævnt muligheden for betydelige temporale forstyrrelser. (Billedtekst ved dr. Gjøgsig, SAD).

Mange uregelmæssigheder og uforklarlige hændelser i den anatide verden kunne som tidligere nævnt meget belejligt forklares på denne måde, men hvad der derimod hidtil ikke har kunnet fremlægges, er et bevis på, at en modsat påvirkning har fundet sted, nemlig en forvrængning af vores verden, forårsaget af strømninger fra det anatide (parallel)univers.

Tillad mig uden yderligere omsvøb at fremlægge bilag 1, et såkaldt screen-shot fra det donaldistiske forum DCML. Et nærmere studie af oprindelsestidspunktet for denne ellers så uskyldigt udseende besked afslører en tydelig jordisk tidsforskydning, muligvis fremskyndet af den store koncentration af donaldistisk debat på det pågældende forum.

Går vi videre til bilag 2, er det hævet over enhver tvivl, at der er tale om en rapport fra fremtiden, og vores hovedvidne fra begivenheden er intet mindre end en anerkendt græsk matematiker, altså en person tilhørende en gruppe af mennesker som det efter historiebøgerne at dømme vil være rimeligt at regne for yderst pålidelige.

Mine damer og herrer, beviserne er lagt til skue, og jeg vil trække mig tilbage for nu, og overlade det til Akademiets lærde hoveder at undersøge sagens videre sammenhæng.

 

 

O.D. Duckmann: Calisota 

 

Afd. for Donaldistisk Temporalforskning

 

 

 

 

Retur til Akademiets forside

 

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.