Sydnordisk Akademi for Donaldisme

Institut for Donaldistisk Sociologi og Adfærdsforskning

På dette institut varetages studiet af det donaldistiske samfund, herunder individets og sociale gruppers adfærd i samfundet. 

Index:

 

Arbejdets betydning i Andeby

Ifølge dr. GrandjeAnd kan der i Andeby og Skoven konstateres nogle yderst forskellige syn på arbejde imellem de forskellige generationer. Den hårdtarbejdende og nærmest calvinistisk-asketiske ældregeneration er blevet fulgt af en doven, forkælet og generelt arbejdssky generation, hvilket muligvis i den grad har truet Andebys fortsatte eksistens som et velfærdssamfund, at myndighederne har iværksat en markant inducktrinering af børnene - ikke mindst for at få dem til at lægge et arbejdsmoralsk pres på forældregenerationen (i det omfang man ellers kan tale om en sådan i et samfund, hvor hovedparten af de voksne er onkler eller tanter). I vanlig ubeskedenhed mener dr. GrandjeAnd, at hans teori faktisk kan forklare hovedparten af alle gåderne omkring sociologien i Andeby.

 

Arbejde adler

Også i tiden før SAD's opståen blev der forsket i andebyske arbejdsforhold på Danmarks højere lærean(d)stalter. Et forskerpar fra Copenhagen Business School kunne på et internationalt seminar i 2000 præsentere nogle særdeles interessante observationer af udviklingen i Andebys erhvervsgrupper og virksomhedsledelse i perioden 1950-2000.

 

Duckburg Management

 

Misbrugsvaner i Andeby   (Afdelingen for Druk & Narko)

Er alkoholiske drikke forbudt i Andeby? Og dækker byens opsigtsvækkende forbrug af "limonade" og sælsomme boblevandsprodukter som "Boblesprøjt" o.lign. over en mindre uskyldig tørst end umiddelbart antaget? Er euforiserende væsker tilladt i særlige fristæder langt fra Andeby? Og hvor længe kan Joakim von Ands krop holde til hans stadig hårdere misbrugsvaner? Flere donaldistiske forskere har gennem tiden gjort sig tanker derom.

 

Drikkevaner i Andeby

 

Ducks on drugs

 

Ducks on drugs - since always and forever

 

Kom, kom til Alaska!

 

"En lille sort" (Ducks on drugs 3)

 

Kriminalitet i Andeby

Som alle andre samfund har også Andeby en mørk bagside: Kriminalitet. Denne adskiller sig dog på flere måder fra den der kendes i vor verden, dels ved at der næsten udelukkende er tale om berigelseskriminalitet og færdselsovertrædelser, dels ved at tydeligt kriminelle tilsyneladende kan færdes frit omkring i byen, iført fængselstrøjer og halvmasker, uden at blive antastet af politiet. Ikke desto mindre kan politimester Striks prale af en af verdens vel nok højeste opklaringsprocenter - ikke mindst takket være en vis "musesnude". Kriminalitet synes i Andeby endvidere at have visse etniske variationer, således at ænder i mindre grad end f.eks. grise ender ud i en kriminel løbebane.

 

Skurke og banditter

 

Socio-trafikal adfærd i Andeby

En bil er ikke blot et transportmiddel. Det er et statussymbol. Dette gælder i Andeby som i vor verden. Men i Andeby er det faktisk muligt at foretage en ganske distinkt klassificering af sammenhængen mellem socialklasse og automobiler. På baggrund af ældre tysk forskning har dr. Gjøgsig opstillet en barksistisk baseret bilklassificeringsmodel.

 

Den barksistiske bilklassificeringsmodel

Automobilet er dog på ingen måde enerådende i den andebyske trafiksystem. Specielt i perioden 1939-1955 havde sporvognene deres storhedstid. Professor Jakobsen har i den an(d)ledning arrangeret en guidet tur rundt med Andeby Sporveje, hvor vi såvel får kortlagt de(t) eksakte ruteforløb, gives et indblik i køreplanerne og  belæres om den forventede adfærd i dette uovertrufne socio-trafikale stykke infrastruktur.

 

Sporvogne i Andeby

  

Race- og artsforhold i Andeby

"Findes der negere i Andeby?" spurgte professor Dam med vanlig manglende sans for politisk korrekt sprogbrug, idet han dertil mere end antydede, at racismen også har vist sit grumme ansigt i Andeby. Selvom svaret på professorens indledende spørgsmål er et klart Ja, så må også flere af hans  kollegaer erkende, at race- og artsforholdene i Andeby langt fra fremstår så uproblematiske, som man kunne forvente i et ellers så højt udviklet og civiliseret samfund.

 

Negere i Andeby?  

For en nærmere gennemgang af de komplicerede race- og artsmæssige relationer i Stella anatium og Andeby henvises til Forskningscenter for Etnologisk Donaldisme (FED).

 

Forskningscenter for Etnologisk Donaldisme

 

Dress-code in Duckburg

En af de mest synlige forskelle imellem ænder i Andeby og ænder i vor verden er, at de andebyske ænder har tøj på. Dette har naturligt påkaldt sig forskernes interesse, også her på Akademiet, bl.a. med en større undersøgelse af modens generelle udvikling i Andeby. Særlig forskningsmæssig opmærksomhed har også på dette felt rettet sig imod en vis Hr. And og dennes underbenklæder - eller mangel på samme. Endelig er visse mandlige ænders, ulves og bjørnes tendens til at optræde i dametøj ikke gået upåagtet hen...

 

Mode - hot or not i Andeby

 

"Oldigs-teorien"

 

Går Anders And med bukser?

 

Transvestitisk adfærd i Andeby og Skoven

 

Joakimforskningen

Joakim von And er ikke som andre ænder. Han er for det første meget rigere, men dertil synes han at have en ganske særlig psyke og et filosofisk/religiøst grundsyn, der måske mere end noget andet rummer nøglen til forståelsen af, hvorfor JvA er verdens rigeste and.

 

Den fuldkomne kapitalist

 

Hvorfor være Verdens rigeste and?

 

Religion i Andeby (Afdelingen for Filosofi & Religion)

På Sydnordisk Akademi for Donaldisme tror vi på Ænderne (The Ducks are for real!), men hvem eller hvad tror Ænderne på? Dette dybe spørgsmål hører blandt de klassiske sværvægtere i donaldistisk forskning, selvom vi først for alvor i nyere tid har vovet at tage det op her på Akademiet - og det endda primært gennem kærkommen indsats fra udenlandske gæsteforskere. Med ungdommeligt fransk vovemod har stud.don.theol. Miqueu med sin specialeafhandling om emnet som helhed givet Akademiet en glimrende grundramme at opbygge en teologisk forskningsafdeling omkring, mens professor Jacobini ad flere omgange har påvist religiøse fænomener blandt middelalderens Ænder.

 

Religions, beliefs and superstitions in Duckburg

 

Ducks of the Cross

 

The Sign of the Cross (Ducks of the Cross II)

Dertil kan der som allerede nævnt også findes tydelige religiøse undertoner i Akademiets ældre studier af den andebyske arbejdsmoral og Joakim von Ands selvopfattelse.

 

Studiet af ændernes sexuelle adfærd er her på Akademiet henlagt til Institut for Donaldistisk Sexologi.

 

Institut for Donaldistisk Sexologi

 

 

 

 

 

Retur til Akademiets forside

 

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.