Sydnordisk Akademi for Donaldismes Arkiv (SADA)

Da vi på Sydnordisk Akademi for Donaldisme ligger inde med efterhånden en mængde interessante - synes vi da selv - afhandlinger, artikler og debatindlæg fra de senere år, har vi oprettet nærværende arkiv med indeks over alle Akademiets tilgængelige materialer. I dette indeks, der løbende vil blive opdateret, er afhandlingerne oplistet kronologisk efter forfatter. Ved at klikke på artikelnavnet vil man komme direkte ind på den pågældende side.

 

SADAs forfatter- og artikelindeks

 

Airhead, John T.     (professor, DDR, University of Calisota)

Has Duckburg Fallen into a Black Hole? (2004)

Climate changes in Duckburg? (2009)

 

Anonynimus, N.N.     (underarkivar, SAD)

Anders And i Uppsala - og Højben i Stockholm (2011)

 

Bamzelino, Schizotto     (lektor, dr.biorn.psych., Bjørnologisk Fakultet)

Spontane stads-dislokeringers potentielle betydning for Bjørns sindstilstand (2007)

 

Dam, P.     (professor, DDU, SAD)

Don Rosa og den fortiede skandale i Andeby (2003)

Forsvar af afhandlingen "Den fortiede skandale i Andeby" (2003)

Don Rosas svar - og professor Dams (Den fortiede skandale i Andeby part II) (2003)

Bor der negere i Andeby? (2003)

Tidernes gang... og stop? En vurdering af tidsproblematikken i Andeby (2003)

Anders Ands alder - det endegyldige bevis! (2004)

Familien Ands stamtræ - ifølge oplysninger fra Taliaferro, Barks og Rosa (2004)

Anmeldelse af: “Score-Anden” (2005)

SKRUK! Sexuelt aggressive kvinder i Andeby (2007)

Den anatide nedre blinkhinde, censorindlæg (2008)

 

Damgaard, Palle     (stud.don., VVS-lærling, SAD)

Kønsfordelingen i Andeby (2003)

Besvimelser i Andeby (2004)

Forsøg på et indledende studie af donaldistisk kartografi (2006)

Brystmål i Andeby (2007)

 

Drukken de Dacia, Iohannis     (cand.and.bis., ph.d.-stipendiat, UHADA)

Ducks on drugs - always and forever (2006)

 

Duckmann, O.D.     (cAnd.philol., donaldistisk navneforsker)

Kan navneforskning kaste lys over spørsmålet om Andebys geografiske plassering? (2007)

 

Duckow, Preben     (and.scient.pol., politisk kommentator)

Fra perifer provinsby til selvstændig bystat? (2005)

 

Gjøgsig, Jeronimus     (dr.don., rektor emeritus, SAD)

Joakim von Ands psykologi (artikelsamling redigeret af dr. Gjøgsig) (2003)

Vulgærdonaldisme (2003)

Nye overvejelser om dateringen af Joakims brud med familien (2003)

Ville Joakim von And veksle til Euro? (2003)

Tiden i Andeby - gennem tiderne (2003)

Den donaldistiske kubikhektar - og et muligt glimt af den sjette dimension? (2004)

Anmeldelse af "Sex og singleliv i Andeby" (artikel af Lars Boyesen i Gullrapport 2004:1)

Gådefulde Georg Gearløs 1: Hvad (slags dyr) er Georg Gearløs? (2. og 3. udgave skrevet sammen med professor Jakobsen og dr. GrandjeAnd, 2004/2006)

Papegearløs? - Nye tyske bidrag til Gearløsforskningen (2004)

Sorte ænder på Stella anatium (2004)

Den barksistiske bilklassificeringsmodel (baseret på Ananas Labskaus i Der Donaldist nr. 71, 1990) (2004)

Har Georg Gearløs hår? (2003-05)

Sexualitet i Andeby - En gennemgang af den donaldistisk-sexologiske forskning af kønslivet i Andeby (2005)

Balladen om Della - Dellaforskningens historiografi (2. udgave, 2005)

Fugleinfluenza i Andeby? (2005)

Klima i Andeby - og Stella anatium (2006)

Anmeldelse af "Ande-aner" (artikel af Asger Pedersen i DDF(R)appet  nr. 6-7) (2006)

»Hrmpf! Gisp! Hviin! Støn! Uak!« - Supplerende epidemiologiske observationer fra Andeby (2006)

Måneskin i Venedig - Nye norske bud på Andebys lokalisering (2006)

Fodboldstaten Andeby - Boldsikre belæg for Andebys bystatsstatus (2006)

»Shakespeare havde ret...« - Om bilaterale forbindelser imellem Andeby og Danmark (2006)

Når dragen bare vil ha' blomkål - Rehabilitering til en phantasmalogisk vegetartese (2006)

Introducktion til akademisk donaldisme - med fokus på de praktiske øvelser (2007)

Duck 2 Duck? - Nyere udenlandsk diskurs om homosexualitet i Andeby (2007)

Stella anatium fundet? (2007)

Wind and Weather in Duckburg - Climate observations from Stella anatium (2009)

Da Anders And nødlandede i Sortedamssøen (2014)

 

GrandjeAnd, Jacobinus     (dr.don.clas., CKD, SAD)

Kritik af professor Dams afhandling "Den fortiede skandale i Andeby" (2003)

Hvorfor være verdens rigeste and? (2003)

Arbejde adler - Om erhvervets sociale betydning i Andeby og børns ambitioner på deres voksnes vegne (2003)

Den donaldistisk-anatide oftalmologi - En forklaringsmodel til de donaldistiske ænders øjenudvikling fra ælling til voksen (2003)

Anders Ands alder - og Dellas (2003)

Om Andebys etnologi og udlændingepolitik (2003)

Tiden i Andeby - set ud fra et klassisk-donaldistisk synspunkt (2003)

Fra Fætter Gufs ungdom (2003)

Anden - og ægget? (Eller: Hvor kommer de små ænder fra?) (2004)

Nyt lys på lagkagen - Forsvar af en omdiskuteret metode til donaldistisk aldersbestemmelse (2004)

Vildskud på stamtræet (2004)

Supplerende andtropologiske bidrag om sortænderne på Stella anatium (2004)

Sortænder og blegænder i Amerika? (2004)

Andens hovedtræk - Studier af det anatide hoved og dets eventuelle indhold (2004)

Mustafa, søn af Mustafa - Et etnologisk falskspor efter ægte indiske sortænder? (2005)

Cura de Cocos brune ænder : En anatid-etnologisk sensation - og katastrofe? - i Amazonias jungle (2005)

Respekt, Egmont! (2005)

Anatid virulens - Klassisk-donaldistiske eksempler på smittefare i Andeby (2005)

Gule ænder i Tralla-la (samt røde ænder - og grønne!) (2005)

Anatid etnologi : Kun i mørket er alle ænder hvide (2006)

Duck (of) the Kasbah : En andtropologisk studie af små, grå ænder i Sahara (2006)

CH2 og spættet nitrogen - om balladen da Anders And opfandt andamitten (2006)

Hvilket dyr er Anders And? - replik til århusiansk tese om ændernes artsforhold (2007)

Krigsbørnene fra Tevobravia (2007)

Er Fætter Guf en gås - eller er Anders? (2007)

Blinkhinder eller ej - Fætter Vims ER en mutant (2008)

On religion in Duckburg (2010)

Er Georg Gearløs en guldfinke? (2010)

 

Gravesen, Jøkulstéin Sandúr     (stadsgeolog, lektor, SAD)

Eksempler på særtræk ved Stella anatiums geologi (2006)

Mickey Mouse fundet i Uppåkra (2007)

Hvor ligger...pengetanken? (2011)

 

Grozvits, Petra     (dr.don.psych., chefpsykolog og professor, SAD)

En freudiansk analyse af Gårdmand Bjørn (2003)

Kritik af "Besvimelser i Andeby" (Om hvorfor hanænder besvimer) (2004)

Joakim von Ands (og hans families) lidelser (2007)

 

Gullikstad, Mats     (pengetanksingeniør og progressiv frontforsker)

Om ænder og øjne - og Fætter Gufs mulige faderskabsforhold (2003)

Drikkevaner i Andeby (2003)

 

Hanseand, N.H.    (forskningsstipendiat, SAD)

Går Anders And med bukser?    (2009)

 

Hop van de Haavelouw, Johaan     (dr.don., UHADA, tidl. gæsteprofessor SAD)

Ducks on drugs? (2005)

Dames and Ducks - Profile of preferences of Donald Duck when womanising (2005)

Gus still got it - Observations on Cousin Gus' tacit talents (2005)

Ducks in clogs - On the origin of the first Duckburgians (2006)

Does Donald Duck wear pants? (2009)

 

Jacobini, Giovanni    (dr.don.ital., professor, SAD)

Ducks of the Cross - Crusade in medieval Stella anatium (2006)

From Duckburg to Venice (2006)

Prince of "Donmark" (2006)

Birds with boops - Mammological studies of female Ducks and other Ornitides (2007)

The Sign of the Cross : Following the trail of the Duck Crusaders - to the bathroom of the Caliph's daughters (2007)

Scania : The Ur-heimat of Ducks and Mice? (2007)

 

Jakobsen, J.G.G.     (dr.don.biorn., professor, Bjørnologisk Fakultet, SAD)

Introduktion til bjørnologien - Referat fra det 1. donaldistiske seminar (2002)

Referat fra 1. bjørnologiske symposium (Årgang 1949) (2003)

Referat fra 2. bjørnologiske symposium (Årgang 1950) (2003)

Tiden som faktor i den bjørnologiske forskning (2003)

Sexualitet i Skoven (2004)

Chronicon Wulf Litlæ - Jubelskrift i anledning af Lille Ulvs 60-årsjubilæum (2005)

Fjerpest, hønsefeber og blå ægge-syge - Smitsomme falske fjerkræsygdomme i Skoven (2005)

Klimaforhold i Skoven (kommentar til seminarindlæg) (2006)

Referat fra 3. bjørnologiske symposium (Årgang 1951) (2006)

Homosexualitet i Skoven? (kommentar til seminarindlæg) (2007)

Ursus falsus (uel lupus in custumae) - Ny skræmmende forklaring på den bjørnologiske gåde? (2007)

It's a "Pig-eat-pig"-world : Påvisning af porkusid kannibalisme i Skoven (2008)

 

Hvad (slags dyr) er Georg Gearløs? (skrevet sammen med dr. Gjøgsig og dr. GrandjeAnd) (2. udgave 2004)

Er Andeby trådt ind i €uroland? (2003)

Ændernes egen tidsopfattelse i neoklassisk vicarianisme (2003)

Daffy : Donaldismens sorteste hemmelighed? (2004)

Om donaldistiske slangers kostvaner (2004)

Om anatide indian(d)ere og bomuldsplukkere (2004)

Dunnadisme? (2004)

Kommentar til P. Damgaards kandidatafhandling “Besvimelser i Andeby” (2004)

Testado rostrisnappus - Studier af Stella anatiums næbsnapper-skildpadde (2006)

Af æg er vi kommet... : Nye højt belagte belæg for den anatide ægge-teori (2006)

Kom, kom til Alaska! - Studier af Stella anatiums fristad : stedet for Andebys udstødte? (2006)

En lille sort - Nye bekymrende belæg for Joakim von Ands narkomani (2007)

Andeby (2011)

Ligger Andeby i Afrika?  (2011)

Sporvogne i Andeby  (2014)

 

Kopfschmerz, Konrad     (dr.don.cran., kraniolog og huslæge, SAD)

Der Kraniometrische Kopfmasse-Kvotient (2003)

Kommentar til P. Damgaards kandidatafhandling “Besvimelser i Andeby” (2004)

 

Miqueu, Adrien C.    (cAnd.don.theol., SAD)

Religions, beliefs and superstitions in Duckburg    (2009)

Abnormal fecundity rate in Goofy's family    (2012)

 

Pedersen, Asger     (dr.don.gen., DAFI)

Duck-Ancestors : An article on donaldistic genealogy (2006)

Hvor ligger Andeby? - Eller blot endnu en hyldest til mesteren (2007)

 

Pedersen, Rune     (stud.don., gufolog)

Who's that Goose? : Hvilket dyr er Fætter Guf (2007)

 

Sev, Christer     (evolutionsforsker)

Andeby-figurenes utvikling - En teori om hvorfor dyrene er "mennesker" (2012)

 

Sivand, A.C.     (and.mag., professor, AIDA (tidl. NINA), SAD)

Et opråb imod den destruktive vulgærdonaldisme - samt en bøn om syndsforladelse (2003)

 

St-Germain, O.D.     (don.pseud.nymph.)

Ormehullet til Andeby (2007)

 

Staldgren, Vina     (cAnd.don., SAD)

Hvor ligger Andeby? Anatid metropol-lokationsforskning (2010)

 

Stoland, K.F.     (stud.don., SAD)

Andemad (2010)

 

Søand, N.J.     (cAnd.don., DFK)

Skurke og banditter (2007)

Er Guld-Iver Flintesten i familie med Joakim von And? (2007)

Den anatide nedre blinkhinde (2008)

Folk med små øjne er kloge (hjerne-energi-teorien) (2008)

Mode - hot or not i Andeby (2008)

Mickey Mouses ører (2009)

Georg Guldfinke (2009)

Fem forklarlige eller falske forskelle (2010)

 

TaffelAnd     (can.and., a(n)djunkt, AIDA, SAD)

Breve fra den ANDen side (med kommentarer af rektor Gjøgsig og professor Sivand) (2007)

 

Større referater og oversættelser af eksterne afhandlinger

von Buttlar, Horst (2005 20/10, Financial Times Deutschland): Zitter! Bibber! Ächz! Stöhn! Grrmpfh! ¤ Ref. af dr. Gjøgsig og dr. Grozvits, samt i original version.

van Erpelt, Lucy (1980, Der Hamburger Donaldist nr. 22): Den grimme ælling - Gåden om Anders And ¤ Ref. af dr. J. Gjøgsig.

Gans, Grobian (1970): Die Ducks - Psychogramm einer Sippe ¤ Ref. af dr. J. Gjøgsig.

Grütz, Klaus (1982, Der Hamburger Donaldist nr. 33): Erotik og sexualitet i Andeby ¤ Ref. af dr. J. Gjøgsig.

Harms, Klaus (1988, Der Donaldist nr. 68): Kühne-Theorie ¤ Ref. af lektor Gravesen.

Harms, Klaus (1992, Der Donaldist nr. 79): Kynoider og ornitider - om arter og racer i Andeby ¤ Ref. af. dr. J. Gjøgsig.

Hjort, Nils Lid (2004): Matematik i Andeby ¤ Ref. af dr. J. Gjøgsig.

Jarlov, Signe & Boje Larsen (2000): Duckburg Management ¤ Ref. af dr. J. Gjøgsig.

Labskaus, Ananas (1990, Der Donaldist nr. 71): Den barksistiske bilklassificeringsmodel ¤ Ref. af dr. J. Gjøgsig.

Martin, paTrick: Morfotilteorien ¤ Ref. af dr. J. Gjøgsig.

Oldigs, Olaf (1982, Der Hamburger Donaldist nr. 32): “Oldigs-teorien” ¤ Oversat af dr. J. Gjøgsig.

Platthaus, Andreas (1988, Der Donaldist nr. 65): Vulkanismus auf Stella anatium ¤ Ref. af lektor Gravesen.

von Storch, dr. Hans & Elke Imberger (1982, Sexualpädagogik und Familienplannung 1982:2): Sexualitet i Andeby ¤ Oversat af dr. J. Gjøgsig.

Sullivan, Katherine (2003): Ikke alt der glimter er Gulda ¤ Ref. af dr. J. Gjøgsig.

Wilkens, Peter (1982, Der Hamburger Donaldist nr. 33): Anders - en sexualneurotiker ¤ Ref. af dr. J. Gjøgsig.

 

 

     

 

Retur til Akademiets forside

 

 

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.